Selecteer een pagina

Hitteknelpunten in kaart

Klimaatverandering zorgt voor problemen in stedelijke gebieden. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en de gevolgen van o.a. hittestress worden steeds serieuzer. Om hittestress het hoofd te bieden is het van belang te weten waar en in welke mate problemen optreden. Dit stelt overheden in staat om gericht maatregelen te treffen. De Hitteknelpuntenkaart is een direct bruikbaar hulpmiddel.

Wat is de Hitteknelpuntenkaart

De Hitteknelpuntenkaart biedt een duidelijk overzicht van alle hitteknelpunten in uw gemeente. Hitteknelpunten zijn de locaties waar nadelige effecten van hittestress ook daadwerkelijk tot problemen zullen leiden. Hitteknelpunten worden berekend door een combinatie van zowel hitte-bepalende factoren als de lokale aanwezigheid van bijvoorbeeld kwetsbare groepen en openbare voorzieningen. Op basis van minimaal 12 datasets (bestaande uit zowel open data als lokale gebiedsinformatie) berekenen wij van elk gebied van 100 x 100 meter de kwetsbaarheidsscore. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de functie van het gebied, omdat dit bepalend is voor het al dan niet kunnen nemen van gerichte maatregelen tegen hitte-overlast.

De voordelen

Inzicht krijgen in alle hitteknelpunten in uw stadsdeel of gemeente. Gebruik de Hitteknelpuntenkaart om tot een doelgerichte aanpak te komen met maatregelen die haalbaar én effectief zijn. De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Snel inzicht of hitte een probleem vormt in uw gebied

Overzicht van de omvang van het probleem

Toelichting per aangetroffen hitteknelpunt

Inzicht in de oorzaken van de hitteknelpunten

Inzicht in de mogelijke maatregelen

De oplossingen

De Hitteknelpuntenkaart biedt nieuwe inzichten die leiden tot doelgerichte oplossingen voor hittestress. De kaart is beschikbaar in meerdere varianten: van een basiskaart die globaal inzicht geeft in de omvang van het hitteprobleem tot een pro-kaart op zeer gedetailleerd niveau. Ook kunt u eigen data aanleveren om toe te voegen aan de kaart. Voeg bijvoorbeeld ontwikkellocaties toe om de te verwachten hitteknelpunten van geplande nieuwbouw vooraf door te rekenen. Of bereken vooraf de positieve effecten van de maatregelen die u in uw gebied wilt treffen.

Prokaart

 • Gebaseerd op open data en eigen data
 • Inzicht in omvang en oorzaken hitteprobleem
 • Gedetailleerd overzicht van hitteknelpunten
 • 100 x 100m gridcellen
 • Inclusief handleiding en analyse

Gebiedsstudie

 • Prokaart
 • Expertsessies om maatregelen vast te stellen
 • Doorrekenen van maatregelen

Abonnementen

 • Abonnementsvormen op maat
 • Jaarlijks opnieuw doorrekenen
 • Jaarlijkse expertsessies

Een pakket op maat aanvragen
Informeer naar de mogelijkheden

De mogelijkheden bespreken?

Samenwerking Syntraal en MapGear

De Hitteknelpuntenkaart is een gezamenlijk product van MapGear en Syntraal. De samenwerking is tot stand gekomen door de bundeling van grondige kennis van hitteaanpak (Syntraal) en de kwaliteiten om hoogwaardige kaarten te maken en te visualiseren (MapGear).

Meer weten over de Hitteknelpuntenkaart?

Stuur een mail, bel ons op of kom langs voor een kop koffie. We beantwoorden graag al je vragen over de Hitteknelpuntenkaart.